Den spanska arbetsmarknaden har i maj nått flera milstolpar. Antalet sysselsatta totalt har nått en ny rekordsiffra, men även antalet sysselsatta kvinnor har för första gången överstigit tio miljoner. Antalet registrerade arbetslösa sjönk med 59.000 personer till totalt 2,61 miljoner, en totalsiffra som inte skådats sedan före finanskrisens utbrott 2008.

Turismen har spelat en avgörande roll i denna utveckling, särskilt på Balearerna, där antalet sysselsatta ökade med 9,3 procent på bara en månad. Hotell- och restaurangsektorn har varit den främsta drivkraften bakom ökningen, med en ökning på 5,1 procent jämfört med april.

Antalet fasta anställningar fortsätter också att öka, vilket enligt tidningen El País indikerar en stabilare arbetsmarknad. Av de 1,34 miljoner kontrakt som undertecknades i maj var 43 procent fasta.

På årsbasis har utbildningssektorn skapat flest nya jobb, följt av hälso- och sjukvård. Däremot har den offentliga förvaltningen minskat antalet anställda med 79.000 jämfört med förra året.