Den tidigare lagen föll på sin egen orimlighet. Hur stor föreningen än var räckte det med att en enda ägare (det vill säga den som hyr ut) röstade emot begränsningar för att dessa ej skulle kunna tillämpas. De enklare villkoren har redan föranlett flera bostadsområden på Costa del Sol att totalförbjuda korttidsuthyrning.

Samlevnaden mellan fastboende och personer som befinner sig på tillfällig semester är inte alltid smärtfri. Det är anledning till att förfrågningarna hos samfällighetsadministratörerna om restriktioner ökat lavinartat. Sydkusten har frågat juristen Charlotte Andersson på Linguaiuris om de nya reglerna i Andalusien.

Vad innebär den lagreform som just antagits i frågan?
– Lagreformen, som trädde i kraft 6 mars 2019 medför flera förändringar som rör bostäder och uthyrning. Exempelvis kan samfällighetsföreningar (Comunidades de Propietarios) numera begränsa eller villkora medlemmarnas uthyrning av turistlägenheter. Beslut om detta fattas på föreningens stämma. I Andalusien krävs en majoritet som motsvarar tre femtedelar, det vill säga 60 procent, av andelarna i föreningen.

– Dessutom kan samfällighetsföreningen, med minst samma majoritet, fatta beslut om särskilda avgifter till föreningen, eller en ökning av föreningsandelen vid uträkning av avgifter, för ägare som bedriver uthyrningsverksamhet. Föreningsavgifterna får dock inte ökas med mer än 20 procent och besluten i samfällighetsföreningen har inte någon retroaktiv verkan.

Hur ska man bära sig åt om man vill stoppa uthyrningen på kort tid i ens område?
– Om du äger en bostad i en samfällighetsförening (Comunidad de Propietarios), kan du föreslå att frågan om korttidsuthyrning ska tas upp på dagordningen på föreningens stämma. Föreningen kan fatta beslut om att korttidsuthyrning ska förbjudas och skriva in förbudet i föreningens stadgar, som i sin tur skrivs in i fastighetsregistret.

Kan man göra det i efterhand, det vill säga om ägaren redan hyr ut lagligt?
– Ägare som redan hyrde ut lagligt före 6 mars 2019 påverkas inte av föreningens beslut om förbud mot korttidsuthyrning.

Charlotte Andersson har också ett varningens ord till dem som nu köper en fastighet i syfte att hyra ut den på korttid.
– I annonser om försäljning av bostäder i Spanien är det vanligt att säljaren (eller mäklaren) marknadsför bostaden som lämplig för uthyrning till turister och att tillstånd för sådan uthyrning (”turistlicens”) redan har erhållits. Om samfälligheten dock skrivit in ett förbud i föreningens stadgar, som i sin tur har registrerats i fastighetsregistret innan du köpt fastigheten, kan du som köpare inte dra nytta av säljarens tillstånd. Detta framgår av domstolsbeslut från Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 4/2019, av den 24 januari.
– Om du tänker köpa en bostad i Spanien och hyra ut den till turister, bör du alltså kontrollera i fastighetsregistret (Registro de la Propiedad) om det finns något förbud mot uthyrningsverksamhet i den aktuella samfällighetsföreningen.

I den händelse att man störs av uthyrningsverksamhet rekommenderar Charlotte Andersson att ta reda på om uthyrningen sker lagligt.
– I Andalusien krävs att ägaren (eller det företag som bedriver uthyrningsverksamheten på uppdrag av ägaren) fyller i en ansvarsförklaring som kallas för ”declaración responsable”, innan uthyrningsverksamheten kan påbörjas. Ansvarsförklaringen, som kan fyllas i på nätet, innebär att ägaren förklarar att bostaden uppfyller alla krav på säkerhet och kvalitet som fastställs i lag.
Ansvarsförklaringen ska lämnas in till myndigheten Consejería de Deporte y Turismo de la Junta de Andalucía, som tilldelar bostaden en kod i registret för turistverksamhet i Andalusien (Registro de Turismo de Andalucía). Denna kod ska anges i alla annonser om uthyrning av bostaden.

Mer information om hur man fyller i ansvarsförklaringen finns här:
http://www.juntadeandalucia.es

För att ta reda på om uthyrningsverksamheten är laglig (inskriven i registret för turistverksamhet) kan du söka i formuläret på följande länk:
http://www.juntadeandalucia.es

Mer information: https://www.linguaiuris.com