1. Ålder
18-30 år: 0 %
31-45 år: 2,2 %
46-65 år: 31,6 %
66-75 år: 51,3 %
> 76 år: 14,9 %

2. Permanent bosatt i Spanien
Ja: 6,1 %
Nej: 93,9 %

3. Månader per år i Spanien (ej permanent boende)
4-6 mån: 78,1 %
2-3 mån: 21,9 %
>1 mån: 0

4. Bostad i både Sverige och Spanien
Ja: 77,4 %
Nej, enbart i Spanien: 2,6 %
Nej, enbart i Sverige: 20 %

5. Lämnade Spanien på grund av karantänen
Ja, tidigarelade hemresan: 57 %
Nej, skulle ha rest till Sverige oavsett: 37,4 %
Annat skäl: 5,6 %

6. Reste till Sverige
Innan karantänen utlystes: 13,9 %
I karantänens inledning: 46,5 %
En bra bit in i karantänen: 39,6 %

7. Färdmedel
Flyg: 76,5 %
Ensam i bil: 1,7 %
I bil med familj/bekant: 21 %
I bil med okänd: 0,4 %
Annat: 0,4 %

8. Orsak
Hade planerat resa hem: 43,2 %
Ville vara i Sverige om skulle behöva vård: 22,7 %
Föredrog Sverige med färre/inga restriktioner: 14,9 %
Annat: 8,3 %
Jobb: 4,8 %
Familj/vänner: 3,1 %
Boende: 1,7 %
Rädd för att bli smittad av Covid-19: 1,3 %

9. Ångrar resan till Sverige
Nej, inte alls: 83,2 %
Ja, kanske: 12,1 %
Ja, definitivt: 1,7 %
Vet ej: 3 %

10. Tillhör riskgrupp
Nej: 36,8 %
Ja: 54,5 %
Vet ej: 8,7 %

11. Spanska myndigheters hantering av krisen
Mycket dåligt: 4,3 %
Dåligt: 15,9 %
Medel: 32,2 %
Bra: 37,3 %
Mycket bra: 10,3 %

12. Har Spanien agerat bättre eller sämre än Sverige?
Bättre: 24,9 %
Likvärdigt: 44,9 %
Sämre: 30,2 %

13. Haft Covid-19
Ja, med lindriga symptom: 0,4 %
Ja, sökt läkare: 0,9%
Ja, varit inlagd: 0 %
Misstänker, men ej testats: 13,4 %
Nej/troligen inte: 85,3 %

14. Anhörig är/varit sjuk i Covid-19
Ja, med lindriga symptom: 9 %
Ja, sökt läkare: 1,3 %
Ja, varit inlagd: 2,6 %
Misstänker, men ej testats: 15,2%
Nej/troligen inte: 71,9 %

15. Känner någon som avlidit på grund av Covid-19
Nej: 85,3 %
Ja: 11,3 %
Vet ej: 3,4 %

16. Planer på att återvända till Spanien
Ja, så fort tillfälle ges: 49,1 %
Ja, men avvaktar tills krisen definitivt är över: 38,6 %
Nej, inte för tillfället: 5,7 %
Annat: 6,6 %

Läs mer:
- Artikel: Karantänen har känts meningsfull
- Resultat: Enkät bland svenskar i Spanien
- Personliga kommentarer