1. Ålder
18-30 år: 3,1 %
31-45 år: 9,7 %
46-65 år: 40%
66-75 år: 34,6%
> 76 år: 12,6 %

2. Permanent bosatt i Spanien
Ja: 59 %
Nej: 41 %

3. Månader per år i Spanien (om ej permanent boende)
4-6 mån: 94,1 %
2-3 mån: 5,9 %
>1 mån: 0 %

4. Bostad i både Sverige och Spanien
Ja: 44,2 %
Nej, enbart i Spanien: 47,8 %
Nej, enbart i Sverige: 8 %

5. Satt i karantän med
Ensam: 20,4 %
Partner: 63,8 %
Partner och barn: 12 %
Ensam med barn: 2,7 %
Bekanta: 1,1 %

6. Minderåriga barn
Nej: 87,6 %
Ja: 12,4 %

7. Bor i
Lägenhet: 55,9 %
Radhus: 14,8 %
Villa: 24,1 %
Annat: 5,2 %

8. Tillgång till uteplats
Nej: 3,1 %
Ja, liten balkong: 22,5 %
Ja, terrass: 47,2 %
Ja, trädgård: 27,2 %

9. Har hund
Ja: 30,4 %
Nej: 68,8 %
Nej, men har rastat annans hund: 0,8 %

10. Yrkesverksam
Nej: 63,7 %
Ja, anställd: 13,9 %
Ja, egen företagare: 22,4 %

11. Fortsatte jobba hemifrån under karantänen
Nej: 64,1 %
Ja, men färre timmar än tidigare: 19,3 %
Ja, lika många timmar som innan: 13 %
Ja, men fler timmar än tidigare: 3,6 %

12. Förlorat jobbet på grund av coronakrisen
Ja: 2,2 %
Ja, tillfälligt: 7,9 %
Nej: 89,9 %

13. Inkomsterna påverkats under karantänen
Nej: 76,6 %
Ja, minskat något: 13,2 %
Ja, minskat betydligt: 10,2 %
Ja, står utan inkomst: 0 %

14. Orolig för den egna ekonomiska situationen
Ja: 18 %
Nej: 82 %

15. Sociala livet under karantänen
Intensivt dagligen via telefon, videokonferenser och sociala medier: 30,7 %
Mer eller mindre som vanligt: 38,5 %
Väldigt sparsam kontakt med familj/vänner någon gång i veckan: 23,7 %
Inget socialt liv alls just nu: 7,1 %

16. Relationerna i hemmet har påverkats av karantänen
De har blivit bättre: 16,9 %
De har blivit sämre: 6,5 %
De är samma som innan: 76,6 %

17. Parrelationen under karantän
Konflikter: 1,7 %
Skilsmässa: 0,4 %
Starkare förhållande: 20%
Ingen större skillnad: 77,9 %

18. Påverkats psykologiskt av karantänen
Inte alls: 35 %
Delvis påverkats negativt: 51,3 %
Upplever depression/ångest: 9,8 %
Mår bättre än vanligt: 3,9 %

19. Lindrat oron
Nej: 63 %
Ja: 37 %

20. Tidigare problem med oro, ångest, depression
Nej: 81,5 %
Ja: 18,5 %

21. Måendet förändrats över tid
Ja, bättre med tiden: 19,4 %
Ja, det blev värre: 28 %
Ingen skillnad: 52,6 %

22. Lämnat hemmet under karantänen
Varje dag: 22,8 %
Flera gånger i veckan: 25,7 %
En gång i veckan: 29,7 %
Mer sällan än en gång i veckan: 17 %
Aldrig: 4,8 %

23. Medvetet brutit mot karantänen utan giltigt skäl
Nej: 77,5 %
Ja, vid något enstaka tillfälle: 18,1 %
Ja, vid ett flertal tillfällen: 4,4 %

24. Haft något otalt med ordningsmakten på grund av larmsituationen
Nej: 94,3 %
Ja: 5,7 %

25. Råkat ut för allvarliga personliga problem, på grund av larmsituationen
Nej: 94,4 %
Ja: 5,6 %

26. Undvikit att uppsöka läkarhjälp
Nej: 76,1 %
Ja: 23,9 %

27. Tillhör riskgrupp
Nej: 46 %
Ja: 40,6 %
Vet ej: 13,4 %

28. Fått hjälp med att handla mat och mediciner
Nej: 77,4 %
Ja: 14,5 %
Ibland: 8,1%

29. Karantänen förändrat dem
Nej: 41 %
Ja: 31,5 %
Vet ej: 27,5 %

30. Karantänen leder till långsiktig personlighetsförändring
Nej: 36,9 %
Ja: 34,4 %
Vet ej: 28,7 %

31. Saknat mest under karantänen (antal kryss)
Promenera: 420
Vänner: 377
Stranden: 292
Familj: 278
Naturen: 242
Resa: 223
Andra sportaktiviteter: 138
Shopping: 130
Golf: 77
Annat: 77
Jobb: 64
Bio/teater/konserter: 48

32. Sysselsättning under karantänen (antal kryss)
Följa nyheter: 403
Prata/chatta med familj/vänner: 374
Surfa på nätet: 363
Filmer/serier: 342
Matlagning: 335
Läsa böcker: 261
Träning: 192
Jobb: 127
Annat: 98
TV-spel: 44

33. Lärt ny syssla under karantänen
Nej: 79,2 %
Ja: 20,8 %

34. Följer rapporteringen om Covid-19 i media (antal kryss)
Svensk media i Spanien: 476
TV: 396
Svensk media i Sverige: 355
Sociala medier: 272
Spansk media: 250
Tidningar: 173
Radio: 87
Annat: 30

35. Nyhetsrapportering frekvens
En gång om dagen: 17,4 %
2-3 ggr/dag : 51 %
5-10 ggr/dag: 25,5 %
Fler än 10 ggr/dag: 6,1 %

36. Spanska myndigheters hantering av krisen
Mycket dåligt: 4,6 %
Dåligt: 10,2 %
Medel: 31,9 %
Bra: 37,1 %
Mycket bra: 16,2 %

37. Har Spanien agerat bättre eller sämre än Sverige?
Bättre: 55 %
Likvärdigt: 24 %
Sämre: 21%

38. Haft Covid-19
Ja, med lindriga symptom: 0,6 %
Ja, sökt läkare: 0,2 %
Ja, varit inlagd: 0,2 %
Misstänker, men ej testats: 13,7 %
Nej/troligen inte: 85,3 %

39. Anhörig är/varit sjuk i Covid-19
Ja, med lindriga symptom: 8 %
Ja, sökt läkare: 4,6 %
Ja, varit inlagd: 3,6 %
Misstänker, men ej testats: 17,7 %
Nej/troligen inte: 66,1 %

40. Känner någon som avlidit på grund av Covid-19
Nej: 83,2 %
Ja: 10,9 %
Vet ej: 5,9 %

41. Ändrade konsumtionsvanor (antal kryss)
Nej: 303
Ja, dricker mer alkohol: 100
Ja, äter mer socker: 96
Ja, äter mer fett: 48
Ja, äter nyttigare än vanligt: 94

42. Handlat på distans
Nej: 60,1 %
Ja, enstaka saker: 25,8 %
Ja, ett flertal saker: 14,1 %

43. Beställt hemkörd mat från restaurang
Nej: 69,8 %
Ja, någon gång: 19 %
Ja, flera gånger: 11,2 %

44. Ändrad vikt
Nej: 46,1 %
Ja, jag har gått ned i vikt: 14,9 %
Ja, jag har gått upp i vikt: 39 %

45. Följt rekommendationerna för att undvika smittspridning
Nej, känner ej till vilka de är: 0 %
Nej, ser ingen mening med det: 0,6 %
Ja, så gott jag har kunnat: 50,1 %
Ja, till punkt och pricka: 49,3 %

46. Hygienen under karantänen
Sämre än vanligt: 3,6 %
Som vanligt: 50,4 %
Bättre än vanligt: 46 %

47. Sexlivet under karantänen
Obefintligt: 23,7 %
Sämre än vanligt: 6,5 %
Som vanligt: 60,7 %
Bättre än vanligt: 4,1 %
Vet ej: 5 %

48. Möjlighet att åka till Sverige inför eller under karantänen
Nej: 45,8 %
Ja, men valde att stanna i Spanien och glad för det: 49,3 %
Ja, men valde att stanna i Spanien och ångrar det: 4,9%

Läs mer:
- Artikel: Karantänen har känts meningsfull
- Resultat: Enkät bland svenskar som rest hem
- Personliga kommentarer