I det land som gick igenom den snabbaste sekulariseringsprocessen i väst verkar det som pendeln nu är på väg att svänga tillbaka. Åttio procent av spanjorerna definierar sig som katoliker, över 70 procent tror på Gud. Så många som en fjärdedel av de troende går i kyrkan varje söndag. Men framför allt i byar och mindre städer. Och ungdomarna betydligt mer sällan.
—Kyrkan måste öppna sig mer för de yngre, lyssna på dem och fördöma mindre, säger Nicole.

Hon anser också att påven borde vara minst 30 år yngre.
—Med en över 80 år gammal påve hamnar kyrkan nästan ett helt sekel efter resten av samhället. Det leder också till att allt fler lämnar kyrkan.

Fel förbjuda preventivmedel
Nicole Cacho och Juan Krauel är båda 27 år, katoliker, troende, men liksom de flesta går de inte i kyrkan mer än vid särskilda tillfällen. Båda har fått en mycket strikt katolsk utbildning inom det religiösa samfundet Opus Dei i Málaga. Juan accepterar kyrkans normer och anser att eventuella reformer måste gå långsamt. Nicole är mer kritisk och vill att kyrkan tar några snabba kliv framåt.
—Det är till exempel helt galet att kyrkan förbjuder användandet av preventivmedel, trots att det kan stoppa överbefolkning och spridning av AIDS.

Men som stöd och moralisk hjälp tror Nicole att kyrkan fortfarande fyller en viktig funktion i samhället.
—En fattig person behöver tro på något mer än sitt eget liv och kyrkan låter alltid sina portar stå öppna för dem.

Religiös uppfostran positiv
Liksom en majoritet av spanjorerna tycker Juan och Nicole att religionen är en viktigt del i uppfostran. För Juan handlar religionsundervisningen om mycket mer än att lära barnen att gå i kyrkan.
—Religionen förmedlar värderingar du inte får någon annanstans, säger han. Du lär dig respekt och att familjen står i centrum. Den står för ett mindre individualistiskt, mindre kyligt samhälle.

Nicole sträcker sig så långt som att det nog är bra för de mindre barnen att börja i en katolsk skola. Det gjorde hon. Men när hon var 14 år sa hennes föräldrar att hon var tillräckligt gammal att bestämma över sin egen tro, och hon lämnade Opus Dei.
—Mig gav det mycket mer att gå i den vanliga skolan. Du tillåts att mogna på ett annat sätt än i den katolska skolan.

Enligt Nicole borde de spanska barnen också undervisas i andra religioner, inte bara den katolska.
—Känner du till moralen i de olika religionerna inser du att basen är densamma. Och det viktiga är ju att kunna skilja det onda från det goda.

Protester mot homosexuella äktenskap
Spanien blev 30 juni det fjärde landet i världen att erkänna homosexuellas rätt till giftermål. Något som lett till otaliga protester bland kyrkans talesmän. Alla katoliker uppmanades att ta avstånd från lagreformen och kommunalrådens rätt att vägra viga homosexuella av personlig övertygelse försvarades. I juni demonstrerade över en halv miljon människor mot den nya lagen.

Så sent som i september beslutade oppositionsledaren Mariano Rajoy att överklaga lagen om homosexuella giftermål.
Juan och Nicole ser dock gärna att homosexuella lever tillsammans och ingår partnerskap. Nicole kan till och med tänka sig kyrkliga homosexuella bröllop. Fast än tror hon inte samhället är moget för det.
—Kanske om 50 år, säger hon.

Kyrkan ska inte lagstifta
Kyrkligt motstånd mötte också regeringens förslag om en utvidgning av abortlagen.
Enligt Nicole och Juan måste dock abort vara tillåtet.
—Jag är inte för det men kan förstå att det ibland är enda utvägen, säger Juan. Om kvinnan utsatts för övergrepp, om barnet är missbildat eller om födelsen kan utsätta modern för fara.
Nicole tillägger också bestämt att kyrkan måste vara separerad från staten och inte ska kunna inverka i lagarna.

Kondomer räddar liv
I januari i år fick en biskop bakläxa för ett kondomvänligt uttalande. Det efter att ha sagt att spanska kyrkan kunde acceptera bruket av kondom som ett medel i kampen mot AIDS. Biskopssamfundet skickade snabbt ut en rättelse: ”bruket av kondom är ur katolsk synvinkel inte acceptabelt i något sammanhang”.

—Det är obegripligt, säger Nicole. Att en präst som stödjer en kampanj mot AIDS, ses som en radikal präst, en präst som skapar problem... När det han försöker göra är att rädda liv.
Juan förstår att man enligt kyrkan inte ska ha sex för nöjes skull, att de säger nej till preventivmedel.
—Men jag använder det...

Fakta

• 80 procent definierar sig som katolik
• 73 procent tror på Gud
• 12 procent tvivlar
• 25 procent av de troende går i kyrkan minst en gång i veckan
• 55 procent tycker att religionen är en viktigt del i uppfostran
• 22 procent tycker att religion ska vara ett obligatoriskt ämne i skolan
• 94,5 procent har döpt sina barn
• 40 procent tror på ett liv efter döden

Undersökningen gjordes 2002 bland 2500 spanjorer av Alfonso Pérez-Agote och José A. Santiago García, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense.