SOS International har sitt säte i Köpenhamn och handlägger en stor del av de försäkringsärenden som uppstår i samband med att skandinaver får vård utomlands. Organisationen uppger att de det senaste året vid flera tillfällen mottagit räkningar från offentliga spanska sjukhus, trots att patienterna haft med sig det blåa EU-sjukförsäkringskortet.

Detta ska ha inträffat främst på Kanarieöarna, där det finns ett stort antal privata kliniker, men som ofta remitterar patienter till offentliga sjukhus när det krävs mer avancerade studier. De offentliga sjukhusen hänvisar till begränsningar som gäller i spansk hälsovårdslagstiftning när de fakturerat för vården och uppger att samma villkor gäller för spanska medborgare.

SOS International har konsulterat ärendet med advokater, som uppger att offentliga sjukhus i flera särskilda situationer kan kräva full betalning för behandling med stöd av spansk lagstiftning.
– Det här visar att en EU-medlemsstats regler om rätt till kostnadsfri sjukhusbehandling kan vara komplicerade och innehålla flera undantag och begränsningar som avspeglar sig i det blå sjukförsäkringskortets försäkringsskydd. Det gör det svårt för resenären att veta om man har rätt till kostnadsfri behandling om olyckan skulle vara framme under resan, kommenterar Karin Tranberg, vice ordförande i SOS International.
– Från ett patient- och konsumentperspektiv är det här ett stort problem, det är också därför vi har lämnat uppgifterna vidare till Medborgarservice och Styrelsen för patientsäkerhet i Danmark, tillägger hon.

Sydkusten har varit i kontakt med offentligsjukhuset Costa del Sol, i Marbella. De betonar att EU-medborgare i utgångsläget endast har rätt till fri akutvård i Spanien, inkluderat åkommor som inte kan vänta tills patienten återvänt till sitt hemland. Redan planerade kirurgiska ingrepp eller andra i hemlandet diagnosticerade åkommor som ej undergått en plötslig försämring är ej kostnadsfria.

Det finns undantagsfall där redan diagnosticerade åkommor kan behandlas i Spanien kostnadsritt. För detta krävs dock att patienten i förväg fått med sig ett formulär kallat S2.

Karin Tranberg på SOS International menar att reglerna i Spanien är så pass oklara att resenärer bör se till att de har en fullgod täckning, vid sidan av den allmänna sjukförsäkringen.
– Det här betonar behovet av en sjukförsäkring som åtminstone kompletterar det blå EU-sjukförsäkringskortets skydd. Då vet man att man har ett försäkringsskydd oavsett om man befinner sig i ett EU-land med hel, delvis eller ingen rätt till kostnadsfri sjukhusbehandling.