Många svenskar förefaller hänga på låset för att få komma till sina semesterbostäder i Spanien. Gränserna har under lamsituationen förblivit stängda för icke bofasta och så sent som 15 maj infördes även två veckors karantän för de få som alltjämt tillåts resa in. Den karantänen upphör nu 1 juli. Dessutom har regeringschefen Pedro Sánchez annonserat att turister åter är välkomna från och med juli, även om exakt datum för öppnandet av gränserna i skrivande stund ej bekräftats.

Även om Spanien nu häver inreseförbudet kommer det ej vara fritt fram att besöka landet. Turister, liksom befolkningen, utlovas särskilda säkerhetsföreskrifter för att motverka spridning av Covid-19. Exakt vilka är också tills vidare oklart. Det vi däremot vet är att UD ej rekommenderar utlandsresor överhuvudtaget, tills 15 juli.
– Beslutet kan komma att förlängas, förändras eller hävas dessförinnan om bedömningen förändras. Vi ser regelbundet över vår avrådan, förklarar Anton Dahlquist på UD.

Men vad innebär det konkret att den svenska befolkningen officiellt avrådes från att resa utomlands? En av de främsta konsekvenserna är att de flesta vanliga reseförsäkringar ej gäller.
– Normalt gäller inte en reseförsäkring om UD avråder från resor och det kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett skydd om man beslutar sig för att resa, trots UD:s avrådan. Det är därför viktigt att resenärer kontrollerar vad som ingår i ens reseförsäkring och vilka villkor som gäller för den resa man bokat.

Utgångspunkten är att den enskilde alltid har ett eget ansvar för att hantera oförutsedda händelser som han eller hon kan drabbas av vid en vistelse utomlands. Att ha en försäkring som täcker hela resans längd och planerade aktiviteter ska därför enligt UD vara en grundläggande del av ens reseplanering. Annars kan oförutsedda händelser i utlandet bli kostsamma.
I rådande läge är dessutom UD:s och ambassadernas konsulära kapacitet att bistå svenskar begränsade, poängterar Anton Dahlquist.

UD beslutade 14 mars att avråda från alla icke-nödvändiga resor till samtliga länder, med anledning de konsekvenser det nya coronaviruset har på omvärlden. Det är inte de direkta hälsoriskerna som är huvudorsaken till beslutet, utan snarare de indirekta konsekvenserna. I många länder är det fortsatt svårt eller omöjligt att resa på grund av stängda gränser eller omfattande begränsningar av in- och utresemöjligheter. Möjligheterna att boka flygresa till Sverige är även de begränsade. Att genomföra en resa utomlands i dagsläget är därför enligt UD fortfarande mycket oberäkneligt och situationen kan ändras mycket snabbt.

UD:s nuvarande avrådan gäller icke nödvändiga resor, oavsett land. Med ”icke nödvändiga resor” avses besöksresor och turistresor. En solsemester eller en resa för att umgås med släktingar och vänner faller in i denna kategori. Denna avrådan omfattar dock inte alla resor, då det fortfarande kan finnas förflyttningar som behöver göras, till exempel samhällsviktiga arbetsresor eller för att hjälpa en sjuk släkting.
– UD avråder från resor när säkerhetssituationen i ett land eller område bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. Som resenär ska man då noga tänka över sitt beslut att resa dit.

Nu diskuteras även vilka säkerhetsnormer som de olika länderna kommer att tillämpa för inresande. Cypern har framfört reservationer beträffande att ta emot svenska resenärer, på grund av bristen på inhemska restriktioner. Det föreligger farhågor för att även Spanien kan upprätta särskilda restriktioner för resenärer från Sverige.
– Utrikesminister Ann Linde har varit tydlig med att EU inte får ha diskriminerande regler för olika länder och individer när länder väl öppnar upp igen, betonar Anton Dahlquist.

Han uppger att UD har en kontinuerlig dialog med länder som Spanien, beträffande rörelsefriheten.
– Varje land har ansvar för sitt smittskydd och för sina åtgärder. EU-kommissionen har pekat på att ett öppnande först ska ske regionalt. Förslaget betonar att åtgärder måste vara proportionerliga, icke-diskriminerande och ha hänsyn till smittläget lokalt. Vi behöver ha en nära, aktiv och öppen dialog inom EU om gränser och inreserestriktioner och vi har löpande kontakt med andra länders regeringar och myndigheter.

Många svenskar som äger hus i Spanien har kontaktat UD och varit upprörda för att de som EU-medborgare nekas att ta sig till sina semesterhem.
– Det är viktigt att understryka att det är spanska myndigheter som bäst kan svara på hur den spanska lagstiftningen tolkas. Ambassaden i Madrid har fått förfrågningar om intyg för att få resa in till Spanien, men de har ingen möjlighet att utfärda sådana.

De flesta svenskar som befann sig tillfälligt utomlands när coronakrisen bröt ut har vid det här laget tagit sig hem igen. De som ännu ej gjort det rekommenderas att ordna hemresa snarast möjligt.
– Som huvudregel har den enskilda resenären ansvar för att ordna sin egen hemresa genom kontakt med flyg-, rese- och försäkringsbolag. Det är upp till var och en att göra bedömningen om att nyttja de hemresemöjligheter som finns. Vår rekommendation är att nyttja de möjligheter som ges, säger Anton Dahlquist.

Svenska resenärer utomlands uppmanas vidare att läsa ambassadens reseinformation på Sweden Abroad eller i appen UD Resklar och skriva upp sig på svensklistan, men även se till att avanmäla sig från svensklistan om man redan lämnat ett land.

Se Sveriges utrikesminister Ann Linde uttala sig om reserestriktionerna till andra EU-länder: