Var vi än är, lever vi i påskens konsekvenser. Och då tänker jag inte på eventuella baksmällor efter för häftiga påskfester. Nej, jag tänker på det djupa och för alla människor livsavgörande erfarenheter som påskens berättelse visar. Where you there when they crucified my lord? heter en gammal fin sång. Den frågan ställs oss alla i påsktider. Var du där? Och jag tror vi alla kan svara ja på den. Vi har alla upplevt något av den förtvivlan, sorg, smärta och besvikelse som människorna kring Jesus på Golgata upplevde. Men vi har också alla upplevt något av den smärta, övergivenhet, rädsla, mobbing Jesus fick utstå på korset. Varje dag bär vi med oss något av korsets erfarenhet. Vi drabbas av den eller utsätter andra för den. Det är en del i att vara människa.

Därför är det också viktigt att till Gud ställa frågan: Är du här, när jag lider, drabbas eller drabbar andra? Också på denna fråga tror jag svaret är: Ja, jag är här. För detta var ju hela poängen med Jesu lidande. Det var Gud som gjorde sig helt och fullt delaktig i alla människors liv. Också i de allra svåraste delarna. Guds identifikation med människan är fullständig. Jesu helvete är ditt och mitt helvete, han gick in i det. Så en av påskens avgörande erfarenheter är att hur svårt det än är känner och delar Gud smärtan med mig.

Men den kanske viktigaste frågan i ljuset av påskens erfarenheter är: Är du med när det oväntade och orimliga sker? När liv och kärlek segrar över död och hat? När kvinnorna vid graven går från sorg och förtvivlan till bävan och glädje inför livets stora under. Död och hat kunde inte binda Gud. Jesus gick från död till liv.

Jag hoppas att vi alla kan svara ja på den frågan. För uppståndelsens erfarenhet bär vi med oss varje dag. Också det är en del i att vara människa. Varje dag kan vi se hur liv och kärlek segrar över rädsla och hat. Detta är samma kraft som gjorde det orimliga på påskdagen. Men det kanske inte är lika självklart för oss att svara ja på den frågan. Det är så lätt att fastna i det mörka och svåra. Det kan vara svårt att ta till sig kraften och glädjen i livet. Men påskens hoppfulla erfarenhet är att livet och kärleken är starkare än döden och hatet. Jesus lever. Denna kraft finns där för dig och mig varje dag.

Gud välsigne dig!