Den högste ansvarige för oegentligheterna befinns vara dåvarande chefen Antonio Pérez Quero, som avlidit. Bland de utpekade finns dock också nuvarande talesmannen för lokalpartiet PES José Ignacio Crespo samt tidigare kommunalråden Antolín González och Víctor Sánchez Pinacho.