Beslutet tas i fullmäktige 19 september. Borgmästaren David Valadez (PSOE) aviserade redan när han tillträdde att han tänkte sänka borgmästarlönen. Denna sänks nu med 20 procent, till 77 600 euro om året. De övriga medlemmarna i kommunstyrelsen får en lönesänkning på fem procent.

Åtgärden innebär att kommunen sparar cirka 74 900 euro om året.