Bakom mycket av detta ligger girigheten. Vår drift att alltid vilja ha mer och helst lite mer än vad som egentligen är möjligt. Idag är det enkelt att skylla krisen på vissas girighet. Och säkert ligger en del av förklaringen i detta. Men hur som helst är vi alla delaktiga och alla får nu vara med och betala. Vissa mer, andra mindre. För många av oss känns det orättvist. Men så ser världen ut. Vi drabbas alla när några missbrukar ansvar och makt.

Men i krisen ligger också möjligheter. Krisen tvingar fram kreativitet. Vi måste på nytt tänka till över hur vi bygger en bättre värld tillsammans. Hur vi ska kunna skapa trygga ramar så att risken för missbruk av makt, pengar och ansvar minskar. Hur vi ska kunna skapa en rättvisare fördelning av världens tillgångar. Förhoppningsvis lär vi oss något varje gång vi drabbas som gör oss bättre rustade att ta itu med problemen nästa gång.

Kyrkan finns till i livets alla situationer. När det är kris lika väl som när det är fest och glädje. Detta för att Kristus finns med oss i alla livets skeenden. Gud är delaktig i hela vårt liv. Många är det också som tar del av kyrkans liv. Varje vecka kommer många till kyrkan för att träffas, fika, läsa tidningar, delta i körer, barn- och ungdomsverksamhet, få hjälp med problem, samtala, delta i gudstjänst, döpa barn, gifta sig. Man kommer i samband med dödsfall och kriser, för att njuta av musik och gemenskap etc. Kyrkan kommer snart också erbjuda familjeterapi.

Det känns väldigt fint att så många tar del av kyrkans utbud. Det är ett stort förtroende och ansvar att förvalta. Det som känns lite bekymmersamt är att det är förhållandevis få som vill vara med att ta det ansvaret. Svenska Kyrkan på Costa del Sol drivs som en förening. Kyrkan är dess medlemmar. Det är därför viktigt att så många som möjligt är med i föreningen och på så sätt tar del i ansvaret att förvalta den rikedom kyrkan är. Jag vill därför uppmana alla er som tycker det är viktigt att kyrkan finns på kusten att också bli medlemmar i den.

Det är mycket som händer under november och december i kyrkan. Ni kan läsa om allt på vår nya hemsida www.svenskakyrkan.se/costadelsol. Men jag vill passa på att nämna att vi nu har dragit igång en ny kör för er som är 18 år och uppåt. Körens första projekt är Lucia. Den övar torsdagar kl 19.30-21.00. Så är det basartider. Den 28 november är det julbasar i Fuengirola och den 30 nov på Centro Forestal Sueco i Marbella. Och så är det förstås 1:a adventsgudstjänster med kyrkokören den 30 nov.

Gud välsigne dig!