Kommunledningen beslutade förra året att separera sopavgiften, som tidigare varit inkluderad i fastighetsskatten IBI. Det innebär att Esteponaborna förutom att utstå den största höjningen av fastighetsskatten i hela provinsen även fått en ny avgift.

Boendeföreningen Plataforma de Vecinos de Estepona kritiserar beslutet och hävdar att sopavgiften chockhöjts. Den beräknas ha varit på i genomsnitt 35 euro om året men kommer nu att vara på omkring 150 euro.

Kommunledningen hävdar att renhållningen kostar omkring sju miljoner euro om året och att den kostnaden måste täckas.