Eldsvådan startade vid 19-tiden på kvällen vid området El Padrón och tog nästan fyra timmar att släcka. I området finns ett flertal lanthus. Den extremt höga temperaturen och kraftiga vindar försvårade brandbekämpningen och lågorna skördade sammanlagt 19 hektar av främst betesmark.

Det var den första naturbranden för säsongen i Estepona och orsaken var till en början oklar.