Statistiken visar dock en annan bild. Under de senaste tio åren har mellan 55 och 75 kvinnor dödats av sin nuvarande eller före detta manliga partner i Spanien. I genomsnitt dödas 65 kvinnor varje år. Någon ökning kan inte ses.

När det gäller riktigt grova brott som mord varierar antalet stort om man jämför två år. Det vet massmedierna numera i Sverige. Men jag minns allt för väl hur pressen i Sverige under 1980-talet försökte få statistiken att visa på en ökning av antalet kvinnomord efter att spalterna fyllts med artiklar om tre fall under en sommar. Men det gick inte.

I Sverige är situationen ännu värre än i Spanien när det gäller kvinnomord. Under de senaste tio åren har i genomsnitt 17 kvinnor om året dödats av sin nuvarande eller före detta manliga partner i Sverige. Spaniens befolkningssiffra är 46 miljoner vilket är fem gånger större än Sveriges. Om kvinnomord hade varit lika vanligt i Spanien hade 85 kvinnor dödats under ett år i genomsnitt. Den största skillnaden mellan länderna är dock att i Spanien började massmedierna rapportera om kvinnomord relativt nyligen. Kriminaljournalistiken har sedan utvecklats och är nu betydligt brutalare i Spanien än den någonsin varit i Sverige, med den skillnaden att här är det tv i stället för kvällstidningarna som ger de etiskt mest utmanande brottsskildringarna. Kriminaljournalistik har blivit tv-underhållning.

Trots att de spanska massmedierna numera fylls av rapporter om kvinnomord är det alltså inte fler kvinnor som mördas i Spanien i dag, jämfört med för ett tiotal år sedan. Enligt brottsforskare kan det bero på att när det gäller den här typen av mord så är gärningsmännen mentalsjuka eller befinner sig i ett abnormt tillstånd.

Det som däremot har ökat i Spanien är antalet anmälda fall av kvinnomisshandel. I genomsnitt får polisen numera ta emot cirka fyrahundratusen anmälningar om året från kvinnor som misshandlats av sin manliga partner, vilket är en rejäl ökning jämfört med bara några år tillbaka. Sociologer är dock säkra på att kvinnomisshandel var betydligt vanligare i Spanien för ett trettiotal år sedan än i dag, men att statistiken då var dold. Nu har nya lagar stiftats som ger ökat kvinnoskydd och större möjlighet att anmäla. Förr led många kvinnor i tysthet. Nu går de till polisen.

Att kvinnomisshandeln kommer upp till ytan är mycket viktigt. Ett fall är ett fall för mycket. Många spanska kvinnor känner frustration och ilska över att det får pågå. Det finns litteraturkritiker som tror att en viktig anledning till att Stieg Larssons Millennium-trilogi fick så många läsare i Spanien var att boken satte fokus på denna annars så nedtystade fråga. Och, framför allt, att den kvinnliga huvudpersonen upphörde att vara ett offer och slog tillbaka.