Kommunledningen kommer att sätta upp ett 30-tal apparater som kontrollerar de anställdas närvaro. I händelse av otillåten frånvaro kommer de anställda att få en lönereduktion.

Ett kontrollsystem infördes redan 2008, men då det endast krävde den anställdes signatur noterades omfattande fusk.