De ledande diskoteken och nattklubbarna i fritidshamnen har förlorat sina uteserveringar, efter att de redan i augusti beordrats ta bort borden. Borgmästaren Javier Carnero (PSOE) hänvisar till den regionala lagstiftningen och menar att verksamheterna fått en mer än acceptabel karenstid att självmant ta bort borden. Slutligen infann sig lokalpolisen 9 november och tvingade bort borden.

Enligt Carnero är lagstiftningen tydlig. Diskotek har inte rätt att ha utebord, men får i gengäld ha öppet senare än barer och restauranger. Diskoteksägarna protesterar mot restriktionerna och menar att de är orimliga, mot bakgrund av tobaksrestriktionerna som tvingar en stor mängd kunder att gå ut och röka.