Upptäckten gjordes vid 17-tiden och då kroppen hittades i vattnet är den ett ärende för Guardia Civil. Offrets identitet och omständigheterna kring dödsfallet är till en början oklara, Det har rått hård sjö i området de senaste dagarna.