Utredningsdomaren finner inga bevis för att Bañasco skulle ha brutit mot lagen och finner tvärtom att de fyra tidigare misstänkta agerat korrekt, i samband med försäljningen av beslagtagna fordon. Domaren menar att de gjort allt som krävs för att försöka spåra ägarna, innan fordonen sålts för att undvika kostnaderna som det innebär att ha dem i förvar.

Bañasco avsattes endast veckor efter att PSOE:s Javier Carnero tillträtt som borgmästare 2007. Sedan dess har den tidigare polischefen anmält att han varit föremål för en politisk sammansvärjning.