Statistikinstitutet INE beräknar att befolkningsantalet kommer att sjunka under 2012 med drygt 100 000 personer och hamna på knappt 46,1 miljoner vid årsskiftet. Det skulle vara första gången sedan 1981 som Spanien noterar en minskning av antalet innevånare.

Minskningen i år väntas vara inledningen på en längre tendens. INE beräknar att befolkningsminskningen kommer att vara så pass stor som tio procent fram till 2052.
Utflyttningen har ökat kraftigt under 2012, både av invandrare som återvänder till sina hemländer samt av spanjorer som väljer att börja jobba i något annat land.