Esteponas finansråd Manuel Aguilar (PP) betonar att kommunledningen fått igenom den största sänkningen av taxeringsvärdet av alla kommuner på Costa del Sol. Fastighetsägare menar dock att sänkningen borde vara på 60 procent, då värderingarna chockhöjdes 2007 under den förra kommunledningen och när byggbubblan var som störst.

Esteponaborna hävdar att de missgynnas dubbelt av övervärderingen på deras hus. Dels får de betala en extra hög fastighets- och förmögenhetsskatt och dels nekas många subventioner och bidrag, då de tillskrivs en fiktiv förmögenhet som överskrider maximigränsen.