Sammanlagt nio personer åt lunch tillsammans på restaurang Hatillo och bestämde att fortsätta med informella träffar sista torsdagen i varje månad. En av deltagarna var Robert Fäldt, som driver restaurangen Antonios i fritidshamnen och där lunchträffar också kommer att hållas, de månader Robert själv är på plats.

Robert Lilljequist gjorde ett upprop på Sydkustens Internetmedier, där han uppmuntrade svenskar i Esteponaområdet att ses regelbundet, utan behov av att bilda en officiell förening. Han fick omedelbart stort gensvar och även om många inte hade möjlighet att vara med vid den första träffen har de lovat att ansluta sig längre fram. De flesta vid den första träffen är relativt nyinflyttade i området och uppskattade därför speciellt möjligheten att lära känna andra landsmän.

Nästa lunchträff blir åter på restaurang Hatillo torsdag 25 april. Robert Lilljequist är behjälplig med närmare beskrivning och uppskattar om deltagare kan bekräfta i förväg att de kommer, för att underlätta bokning av bord.

Telefon: 952 79 69 33- E-post: robertlilljequist@gmail.com