Samma tingsrätt i Sevilla som från början skickade ärendet vidare har nu tvingats återuppta processen. Detta på beslut av Högsta domstolen och efter krav från den andalusiska regionalregeringen. Denna kräver att Boliden Apirsa betalar ett skadestånd på 89 miljoner euro, som motsvarar kostaderna för saneringen av de miljontals kubikmeter giftvatten som läckte ut från gruvans damm.

Förvecklingarna i utredningen hart varit otaliga. Ett krav som tingsrätten ställt för att gå vidare i ärendet har bland annat varit att samtliga 5 000 handlingar som inte är på spanska översätts. Detta innebär en kostnad för anmälaren Junta de Andalucía på 234 000 euro.

Boliden Apirsa skyller olyckan på det företag som uppförde dammen, som brast. Efter olyckan stängdes gruvan och de 275 anställda sades upp med avgångsvederlag, som till två tredjedelar betalades av regionalmyndigheterna till en sammanlagd kostnad på 58,6 miljoner euro.