Vänsterkoalitionens regionsstyrelse uppmanade 21 juni Muñoz att avgå, på grund av omfattande korruptionsmisstankar. Ett 70-tal anställningar av anhöriga och partikamrater till borgmästaren är föremål för granskning.

Antonia Muñoz förnekar alla anklagelser och påstår att de grundar sig i en smutkastningskampanj.