Förra året registrerades 2 908 nya innevånare i kommunen, av vilka 2 229 var utlänningar. Den största gruppen utgjordes av britter, följda av argentinare och marrockaner.
Den höga befolkningstillväxten har gjort att Estepona överstigit 50 000-gränsen, med närmare bestämt 50 605 mantalsskrivna innevånare vid årsskiftet. Av dessa är nära 18 procent utlänningar.