"La Tomatina" där deltagarna kastar 100 ton tomater på varandra på byns gator under en timme, firas 28 augusti. För första gången måste deltagarna betala, vilket inte förhindrat att samtliga biljetter sålts drygt en vecka innan. Den dyraste avgiften är för dem som färdas i lastbilsflaken, som får lägga ut 750 euro.

För kommunledningen, som dras med stora ekonomiska problem, utgör intäkterna räddningen för de världsberömda festligheterna. La Tomatina lockar varje år omkring 40 000 besökare. Buñol har själv endast 10 000 innevånare.

Kostnaden för att arrangera tomatkriget uppgår till 140 000 euro. Tack vare deltagaravgiften täcks kostnaderna, men det finns dock de som kritiserar förfarandet. Detta då företaget som sålt biljetterna, Spaintastic, tar 15 procent för arbetet och har handplockats av kommunledningen.

Trots kontroversen tros initiativet i Buñol bli ett föredöme för andra orter som arrangerar kända festligheter och som alla hittills varit gratis.