Johan Bolins kista, insvept i svenska flaggan, fördes 27 mars 1832 i kortege från dödsvakan vid Plaza de Don Juan Díaz i Málaga till Engelska kyrkogården, där hans kvarlevor blev de tredje att jordfästas i den nyligen invigda kyrkogården. Johan hade avlidit dagen före, vid 52 års ålder, av ett gallstensanfall.
Soldater stod parad vid ingången till kyrkogården och Johan begravdes i den äldsta delen, kallad sektion A. På hans ståtliga gravsten i marmor kan läsas följande text på latin:

"UNDER DENNA MARMOR Vilar resterna efter Johan Andreas Bolin, som såg dagens ljus första gången i Göteborg aftonen till oktober (30 september, red. anm.) år 1779. Han var en optimal fader, en trogen make och stor försvarare av sitt hemland. Trots att han var utlänning var han mycket älskad av befolkningen i denna stad. Han avled i egenskap av konsul för kungariket Sverige 26 mars 1832."

Ostindiska kompaniet
Släktforskaren Barbro Sändh har funnit en hel del information om Johans far, Nils Bolin, liksom sonens födelseattest i kyrkboken. Av den framgår att Johan Andreas i verkligheten föddes 28 november 1779, alltså två månader senare än vad som anges på gravstenen.

Johans far, Nils, bodde i Göteborg och fick sammanlagt tio barn med två olika hustrur. Endast fyra nådde dock vuxen ålder. Nils arbetade som hovmästare på Ostindiska kompaniet och han gjorde flera resor till bland annat Kanton i Kina, i mitten på 1700-talet. Johans mamma var Margareta Kruse, som var Nils andra hustru.

Johan följde till en början faderns fotspår och arbetade också på fartyg med Kina som destination. I början på 1800-talet slår han sig dock ned i Gibraltar, där han startar en handelsbod. Johan gifter sig också med fransyskan Teresa Preyre D´Antoine, "född till havs och döpt i Mahon, på Menorca".

Export och tvåltillverkning
Familjen flyttar senare till Málaga, där Johan verkar som affärsman. Han ägnar sig åt export av russin samt Málagavin och driver även tvålfabriken San Gabriel. "Juan" blir inflytelserik i Málaga, först som handelsattaché och senare som Sveriges första konsul i staden.

Johan och Teresa fick sammanlagt fem barn, av vilka den yngsta aldrig lärde känna sin far. Pedro Antonio Bolín Preyre föddes en månad efter Johans död och ärvde tillsammans med sina fyra syskon faderns företag, liksom hans skulder.

Borgmästarmemoarer
Ättling i direkt nedstigande led till Johan och hans yngste son Pedro Antonio är Enrique Bolín Pérez-Argemí, mångårig borgmästare i Benalmádena. I sin memoarbok "Retazos inéditos" ägnar Enrique ett kapitel åt sina svenska förfäder.
– Jag har fortfarande kontakt med min svenska släkt, berättar Enrique Bolín när han träffar Sydkusten för att berätta om sina anhöriga och utbyta information. Efter att ha belagts med åtta års ämbetsförbud för byggöverträdelser har Enrique haft gott om tid att släktforska.
– Det är först de senaste 15 åren som jag känt till Johan Bolins grav på Engelska kyrkogården. Jag har låtit restaurera graven och har även forskat en hel del kring "Juan" och hans efterkommande.

Juvelerarsläkt
Enrique Bolin har både svensk och engelsk påbörd. Hans första språk var engelska och även om han aldrig lärt sig svenska har han rest många gånger till Sverige och besökt anhöriga. Bland dem räknas juvelerarfamiljen Bohlin i Stockholm.
– En del av Bolinsläkten var hovjuvelerare i ryska hovet och jag har själv närvarat vid invigningen av en utställning med svenska kungaparet i Kremlin, i Moskva, berättar Enrique.

Släkten Bolins historia är dock minst lika spännande på Costa del Sol. Även om Enrique Bolín är det mest kända namnet idag, är det en annan Bolín, Luís Antonio Bolín Bidwell, som kom att spela en viktig roll under Spaniens dramatiska år i mitten på 1900-talet. Luis Antonio var farbror till Enrique och aktiv i samband med Francisco Francos kupp, som utlöste spanska inbördeskriget 1936.

Nyckelroll i inbördeskriget
Luís Antonio Bolin Bidwell var korrespondent i London för högertidningen ABC och fick uppdraget att hyra det flygplan "Dragon Rapide" som Franco reste med 18 juli 1936 från Kanarieöarna till Tetuán, för att leda de spanska rebelltrupperna. Bara dagar efter krigets utbrott skickade Franco Luís Antonio till Italien för att garantera sig Mussolinis stöd och Luis Antonio fick med sig 15 italienska bombplan tillbaka.
– Min farbror var inte fascist, utan royalist. Han flydde från Spanien samtidigt som förre kungen Alfonso XIII, för vilken han hade arbetet som turistchef. Redan före republikens införande hade Luis Antonio Bolín Bidwell grundat den första golfbanan på Costa del Sol, nuvarande Parador del Golf.

Under inbördeskrigets två första år var Luis Antonio Francos internationella presschef och sedan fick han representationsuppdrag både gentemot de nordiska länderna samt i Nationernas Förbund. Efter kriget var han under 15 år turistchef i Francoadministrationen.

Borgmästare sedan 26 års ålder
Enrique Bolín föddes 1940 och blev blott 26 år gammal utnämnd till borgmästare i Benalmádena. Efter Francos död gick han med i Alianza Popular, nuvarande Partido Popular och bildade senare sitt eget parti GIB (Grupo Independiente de Benalmádena). Med detta parti styrde han i Benalmádena 1995-2007.

Den mångårige borgmästaren har hunnit fylla 74 år och har hälsoproblem, vilket dock inte hämmar hans ambitioner.
– Helst skulle jag vilja ställa upp igen i nästa års lokalval. Det är många som ber mig om det. Tyvärr vägrar dock regeringen att acceptera min nådeansökan.

Svensk inspiration
Under sin tid som borgmästare har Enrique Bolín besökt Sverige och han har även tagit med sig en del idéer tillbaka till Benalmádena.
– Ett av mina första beslut var att uppföra den Internationella kyrkogården, som i sin utformning är inspirerad av svenska kyrkogårdar. Även det kommunala biblioteket formades efter svensk modell, avslöjar han.

Enrique Bolin har varit en kontroversiell borgmästare som ofta figurerat i media, på både gott och ont. Han är i vilket fall ett levande exempel på det inflytande som Bolínsläkten haft i Málagaprovinsen sedan snart 200 år.

SK-tv: https://www.youtube.com