Kommunledningen har antagit ett projekt, som innebär uppförandet av en byggnad med glastak i centrala Estepona. Den kommer att omfatta tusen kvadratmeter och inrymma hela 8 000 olika orkidéarter.

Budgeten uppgår till 2,6 miljoner euro och orkidariet väntas stå klart inom åtta månader, från att arbetet inleds. Intill den botaniska trädgården ska 150 parkeringsplatser byggas.