I dagens höga tempo med krav på ständiga topprestationer är det viktigt för dig som egenföretagare att investera i och satsa på rätt åtgärder för ditt företag. Du måste vara säker på att du disponerar företagets resurser på ett klokt sätt. Du måste helt enkelt prestera på topp om företaget skall prestera på topp.

"Jaha, tack för den!", tänker du som redan känner dig stressad och pressad. Kanske har du också svårt att sova på nätterna eftersom arbetet håller dig vaken. Du är tyvärr inte ensam. Stress, sömnproblem, hjärtproblem och ångest är vanligt förekommande bland egenföretagare. Tron att mer arbete leder till högre intäkt är en vanlig missuppfattning. Det låter ju rimligt och är också rimligt.., om du är en robot. Men än så länge har man inte lyckats skapa en robot som är lika komplex som en mänsklig hjärna.

Genom modern hjärnforskning har man idag bevisat att hjärnan presterar som bäst i positiv sinnesstämning, både beträffande beslutsfattande och problemlösning. Men givetvis räcker det inte att du är glad och entusiastisk. Som egenföretagare måste du också vara kreativ och alert. Det är nu dopaminet kommer in i ditt företags resultat.

Dopaminet styr
Den komplexa mänskliga hjärnan går i gång på olika signalsubstanser och när det gäller prestationer är det främst dopaminet som får oss att vilja göra saker. Dopamin ger dig bland annat kreativitet och entusiasm, med andra ord viljan och till viss del också förmågan att driva ditt företag framåt. Dopamin frisätts i hjärnan vid njutning, oavsett vad det är som ger dig njutning exempelvis mat, meditation, socker, sex, tobak, kaffe, motion, shopping, spel liksom alkohol eller andra droger.

Brist på dopamin gör dig trött och okoncentrerad. Du orkar inte längre med det som brukar engagera och intressera dig och i värsta fall, vid stor brist, blir du deprimerad. Se därför till att din hjärna har en lagom dos av dopamin, men gå inte till överdrift för dopamin är kopplat till hjärnans belöningssystem, vilket gör att man också lätt blir beroende. Att alkohol, nikotin och heroin är beroendeframkallande är välkänt men hjärnan kan även belöna olika beteenden på samma sätt och därmed skapa beroenden som exempelvis arbetsnarkomani.

Arbetsnarkomani är en riskfaktor för egenföretagare. Att göra affärer och nå resultat ger dopaminkickar. Vilket naturligtvis är positivt för ditt företag. Men om du prioriterar mer arbete framför återhämtning såsom sömn och mat får det snart konsekvenser för både dig som person och ditt företag. Då utsätter du kroppen för stress.

Lite press håller oss motiverade men hög och långvarig stressnivå som leder till sänkta dopaminnivåer gör att arbetet som från början gav dig dopaminkickar nu istället ger dig sömnproblem, hjärtklappning, ångest och oro. Det börjar då gå trögare på jobbet och du jobbar allt hårdare för mindre resultat. Du kommer in i en ond nedåtgående spiral. Till slut är du så okoncentrerad och har minnesproblem som gör att du får svårt att utföra saker du tidigare haft lätt för.

Att ta sig ur arbetsnarkomani som lett till utmattningssyndrom är en tidskrävande och kostsam historia för dig och ditt företag som ofta kräver professionell hjälp med rehabilitering. För att komma tillbaka in på banan igen innan utmattning inträder behöver du vila hjärnan. Sluta ljuga för dig själv med att det är tufft just nu, en period men att det blir bättre nästa månad. Du måste aktivt ta tag i din arbetssituation för att förändring skall komma till stånd.

Men det är jobbigt att ändra vanor och bryta mönster. Hjärnan reagerar initialt med att slå på stressreaktionerna eftersom en högpresterande person omedvetet är rädd att förlora sina dopaminkickar. Hjärnan vill ha sin belöning. Lösningen på det är att förändra i små steg så att hjärnan hinner vänja sig vid nya arbetssätt. Börja därför på en gång med att förvalta dina resurser rätt genom att börja arbeta smart och effektivt.

Slappna av
För att vara effektiv behöver hjärnan regelbundet en paus på åtminstone ett par minuter med minskad stimuli. Pauser tar inte tid. De ger tid! En kort paus med jämna mellanrum ökar din prestationsförmåga, ger dig större fokus, bättre inlärning och i slutändan en ökad effektivitet.

Stress blockerar vårt tänkande och en paus frigör plats för nytänkande. Hur många gånger har du inte löst ett arbetsrelaterat problem när du inte är på kontoret? Studier visar också att den som är avspänd och har roligt på jobbet presterar bättre än en person som känner sig stressad inför att hinna med alla åtaganden.

Sömnen är vår absolut viktigaste återhämtnings- och reparationstid. Forskning visar på ett positivt samband mellan fler timmars arbete per dag och ökad risk för sömnbesvär. Sömnbrist leder i sin tur till ökad risk för depression, stress och ångest. Det är individuellt hur mycket sömn man behöver men du behöver mellan sex och nio timmars sömn varje natt för att hålla dig vid en positiv sinnesstämning och därmed prestera optimalt. Det är alltså en god idé att prioritera sömnen framför att lösa den där sista uppgiften på jobbet.

Personlig balans
Att se till att du har balans i livet är också en god investering för att du långsiktigt ska orka driva ditt företag vidare och generera positiva resultat. En förebild i det avseendet är Volkswagen i Tyskland, som stänger av sina mejlservrar tolv timmar per dygn så att personalen kan vila och umgås.

Den neurologiska forskningen visar på att det finns en stark koppling mellan social tillfredsställelse och prestationsförmåga. Dåliga relationer är en riktig energitjuv som sänker hjärnans effektivitet och gör det svårare med problemlösning, beslutsfattande och kreativitet. Så lägg tid på och investera i dina relationer. Sök professionell hjälp om nära relationer inte fungerar tillfredsställande. Det tjänar du på hälsomässigt och också rent ekonomiskt.

Viktigt känna sig själv
Att det är bra med ett gott självförtroende är inget nytt, men vad gör en låg självkänsla med ditt företags resultat? Bristande självkännedom kan ta sig många olika uttryck exempelvis kan den visa sig genom att man inte värderar risker objektivt och att man är "lättlurad", eller tvärt om att man inte vågar vidareutveckla företaget trots att det behövs. Man kanske fattar fel beslut eller missbedömer människor och situationer.

För att agera balanserat i viktiga situationer är det avgörande att man känner till sina trigger points och att vissa känslor leder till oönskade reaktioner hos en själv. Genom ökad självkännedom kan man lära sig att känna igen en sådan situation så att man kan hantera den på ett sätt som man önskar.

Är företagets resultat i nivå med dess potential? En god självkännedom innebär att du vet vad som driver dig och varken överskattar eller underskattar din förmåga att hantera arbetsuppgifter. Du förbättrar din kommunikation och omger dig med rätt människor som tillför den kompetens ditt företag behöver.

Det finns alltså mycket att vinna på en förbättrad självkännedom. Det har gett upphov till en mängd självhjälpsböcker i ämnet men tyvärr är det ofta ogreppbart och svårt att själv veta hur det praktiskt skall gå till. En psykolog kan coacha dig till självkännedom på ett djupare plan. När du känner dina styrkor och svagheter vet du hur du bäst tar dig an utmaningar ditt företag möter.

Leg. psykolog Mirja Johansson
Telefon: +34 622 633 947
E-post: mirja@psykolog.es
Hemsida: http://www.psykolog.es