Det var 1942 som kommunen tog ett lån på en miljon pesetas för infrastrukturarbeten, främst avloppssystem. Istället för att kvitta skulden inom rimlig tid utökades lånet och amorteringarna förlängdes, med en skenande ränta som konsekvens.
Kommunen har slutligen betalat sammanlagt 6,6 miljoner euro i ränta.