Salido är ledare för lokalpartiet Unión Centro Benalmádena och har haft ansvaret både för sociala frågor och fritidshamnen. Han avsätts efter att han vägrat åtlyda borgmästarens uppmaning att avgå.

Vice direktören för fritidshamnen José Manuel López Merino har dömts till sex månaders fängelse för att ha verkat som advokat utan tillstånd, men Salido har ändå inte velat avsätta honom. Det är inte bara detta som retat Paloma García Gálvez, utan även avslöjandet att Salido haft en bror och en svåger på förtroendeposter, med en lön på vardera 39 000 euro om året.