Åklagarämbetet finner det styrkt att hundgården Parque Animal mellan 2008 och 2010 lät avliva främst hundar under massiva och grymma former, enbart för att spara pengar. De flesta av djuren var fullt friska och fick dessutom ovanligt låga giftdoser, vilket gjorde att det tog flera timmar innan de avled.

Den dåvarande direktören på hundgården gav personligen de flesta av djuren giftsprutorna, trots att hon saknar licens för detta. Medveten om lagbrotten lät hon enligt uppgift koppla bort säkerhetskamerorna samt sätta på musik på hög volym i högtalarna, så omgivningen inte skulle kunna höra djurens högljudda lidanden.