Kraven på en lösning har hörts i flera års tid. Nu ska 14,8 miljoner euro investeras i en ny korsningslösning vid motorvägen AP-7. Stora köer bildas dagligen, främst vid avfarten till Arroyo de la Miel, i riktning Cádiz.