Det bär fortfarande emot för många spanjorer att skatta. Den svarta sektorn uppges omfatta 25 procent av BNP. Men det har gjorts många framsteg sedan befolkningen bland annat vande sig vid att betala moms, i samband med EU-inträdet 1986.

I åratal bedrev myndigheterna en målmedveten marknadsföringskampanj under mottot "Hacienda somos todos" (Vi är alla skatteverket). Syftet var att mentalisera spanjorerna kring att skattepengarna tillhör alla och används till allas bästa.

Just detta slagord har brukats av det privata åtalet från syndikatet Manos Límpias, för att på egen hand få prinsessan Cristina inför rätta. Argumentet har varit att hennes misstänkta skattebedrägeri orsakat allmänheten skada. Ett privat åtal får ej fortskrida om statsåklagaren ej yrkar på straff och det påstådda brottet ej gått ut över någon annan. Då även skatteverket i detta fall yrkat på frikännande håller Manos Límpias åtal endast om de kan påvisa att det finns drabbade på grund av prinsessans misstänkta skattebrott samt penningtvätt.

I ett uppseendeväckande försvar av prinsessan hävdade statsadvokaten Dolores Ripoll att skatteverket inte alls utgörs av allmänheten och att "Hacienda somos todos" endast är en reklamslogan. Hon fick sedan uppbackning av ställföreträdande justitieministern Rafael Catalá, när han tillfrågades av journalister.

Både politiker och rättsfolk rasar mot påståendet, bland dem den som ansvarat för utredningen mot prinsessan José Castro. Det är minst sagt anmärkningsvärt att det som varit ett myntat uttryck sedan 80-talet ska upphöra att gälla när en prinsessas heder står på spel.