För att tolka siffrorna från statliga sociologiska institutet CIS är det viktigt att känna till hur undersökningen genomförs. Den är baserad på nära 2 500 individuella intervjuer, där de tillfrågade ombeds lista de tre frågor som oroar dem mest. Det innebär exempelvis att många frågor som oroar relativt mycket men inte hamnar bland de tre största hos gemene man, inte registreras alls.

Sedan flera år toppar den höga arbetslösheten spanjorernas främsta bekymmer. I februari angavs denna av 78 procent av de tillfrågade, vilket var något fler än i januari. Den stora nyheten är att oron för korruptionen, på andra plats, skjutit iväg till hela 47,5 procent, jämfört med 39,2 procent i januari. Det förklaras främst av att månaden präglats i större utsträckning än vanligt av nyheter om korruptionsskandaler. Det bör poängteras att de tillfrågade som sympatiserar med Partido Popular är de som är minst bekymrade över korruptionen.

På listan följer den ekonomiska situationen (25,1 procent), politikerna och partierna (22,2) samt sociala problem (11,4).

Det som dock är mest anmärkningsvärt är vad som inte ligger bland topplatserna. Endast 1,4 procent av de tillfrågade har bristen på en fast regering bland sina tre främsta bekymmer. Siffran är identisk för en eventuell katalansk självständighet, medan andelen som är bekymrade för flyktingkrisen är ännu lägre.