Branden startade vid 13-tiden och även om den var kontrollerad tre timmar senare, skövlade lågorna omkring 50 hektar mark. Det var ett område bestående av främst buskage, nära industriområdet, som drabbades.

Brandbekämparna tvingades spärra en körfil av motorvägen för att kunna ställa sina fordon, men trafiken flöt ändå relativt smidigt.