Junta de Andalucía annullerar tillståndet som de själva utfärdade i december förra året. Motiveringen är att ägarföreningen inte uppfyllt kravet på att rapportera om beståndet av de olika arterna.

Ett flertal miljö- och djurrättsorganisationer har protesterat mot tillståndet att skjuta bland annat vildsvin, hjort och bergsgetter. Inhyrda jägare hade till uppgift att förhindra att dessa djur invaderade bostadsområdet och dess golfbanor, där några av världens rikaste människor har egendomar.