Borgmästaren Diego Jiménez (PSOE) meddelade 17 oktober att han avsätter fullmäktigeråden från IU med omedelbar verkan. Bara dagar tidigare hade han antytt att vänsterpartiet förberedde en misstroendeförklaring.

Orsaken till konflikten är oklar. De vakanta rådplatserna kommer tills vidare att tas över av PSOE-ledamöter, som nu är i minoritet. Jiménez försöker nu finna en annan koalitionspartner för att garantera sin position, i första hand i lokalpartiet Compromiso Manilva.