Eldsvådan registrerades strax efter klockan fem på morgonen och mobiliserade ett 50-tal bekämpningsmän, understödda av bland annat två helikoptrar. De boende i området Princesa Cristina samt i ett närliggande hotell evakuerades av säkerhetsskäl, men kunde återvända vid niotiden på morgonen.

Kustvägen A7 fick stängas av, för att underlätta släckningsarbetet.