PP-ledaren Pablo Casado annonserade stiftelsen i Suárez hemort Ávila och bekräftade att den kommer att heta ”Concordia y Libertad” (Samförstånd och Frihet). Vid sidan av stiftelsen har Partido Popular för avsikt att presentera en lag om samförstånd som skulle ersätta den om det historiska minnet från 2007, som Partido Popular menar är partisk.

Inget parti hade hittills öppet tagit avstånd från lagen om det historiska minnet, men nu hävdar PP att den inte är objektiv och bidrar till att riva upp sår som redan hade läkt. Den nya PP-stiftelsen ska försvara de principer som gällde när Spanien demokratiserades, efter Francos död.