Kommunledningen har hållit möte med både ordföranden i advokatsamfundet i Málaga Javier Lara samt ordföranden i djurskyddsföreningen El refugio del burrito, för att utarbeta de nya normerna. Det omfattar exempelvis antalet timmar som åsnorna får jobba samt den maximivikt som de utsätts för. Borgmästaren Juan Antonio Maldonado insisterar dock på att det sedan flera år införts åtgärder för att värna om åsnornas välbefinnande.

Djurskyddspartiet PACMA kritiserar dock initiativet och menar att det enbart bidrar till att förlänga exploateringen av åsnorna. Enligt PACMA bryter åsnetaxin mot flera riksförordningar och bör omgående förbjudas i sin helhet.