Ännu en natt har gått utan att räddningsarbetarna lyckats nå fram till pojken, som uppges ha ramlat ned i en 107 meter djup brunn. Pådraget är enormt och har bland annat tillgripit markrörelser för att släppa fram tunga fordon, men de stöter regelbundet på nya svårigheter. En enorm sug som tillämpades under måndagen för att försöka röja den propp på 68 meters djup som tros skyla pojken, gick sönder.

Jämte brunnens ringa diameter på 25 centimeter och dess djup är det främsta problemet att hålets väggar saknar täckning. Detta gör att risken för nya ras är stor. Experter menar att grävandet av en parallell brunn eller tunnel kräver att väggarna i det första hålet först täcks med rör.

Bland de lösningar som diskuteras är att gräva en bredare och djupare brunn intill hålet och ansluta till det första nedifrån, genom at forma ett ”u”. En annan är att gräva en horisontell tunnel från sidan av den kulle där brunnen ligger.

Företagaren som grävde brunnen för drygt en månad sedan för att söka efter vatten uppger att den förseglades enligt normerna med ett betonglock. Han uppger att någon förefaller ha grävt ett halvmeter djupt dike vid platsen efteråt och i samband med det skulle stenen ha avlägsnats. Alla brunnar kräver tillstånd av de regionala myndigheterna och enligt vissa medier har de ej kunnat styrka att det skulle förekomma något sådant för det aktuella hålet.

Sökandet efter tvåårige Julen är inte det första dramat som drabbar familjen. Våren 2017 avled hans storebror Óliver när han promenerade på stranden i El Palo, uppenbarligen av en plötslig hjärtinfarkt. Han blev endast tre år gammal.

Räddningstjänsten har rådgjort med ett flertal experter, bland annat de brandmän i Albacete som hittills utfört den enda tidigare hjälpaktionen under liknande förhållanden i Spanien. Det var 2015 som en pensionär föll ned för en 40 centimeter bred brunn och fastnade på drygt 60 meters djup. När de lyckades få upp mannen efter 16 timmar hade han dock hunnit avlida.