Det är speciellt tråkigt och anmärkningsvärt att detta skett i Spaniens traditionellt mest öppna och toleranta region. Det bådar inte gott inför kommande kommun- och regionalval i hela Spanien.

Vox är ett utbrytarparti från Partido Popular som bildades 2014 och som fram tills regionalvalet i Andalusien hade ytterst marginellt stöd. Att de nu dykt upp som en komet har mycket att göra med polariseringen i Spanien och inte minst konflikten i Katalonien. Men det blir utan tvekan tillfälle att analysera detta närmare vid senare tillfällen.

I den här blogginlägget vill jag framhäva bara en av Vox åtskilliga vettlösa ideal. Den som åberopar de katolska kungarna Ferdinand och Isabel och andan från ”La Reconquista” (återerövringen). Det syftar på den kamp som de katolska kungarikena förde mot muslimerna (morerna) på Iberiska halvön och som pågick under århundraden, tills Ferdinand och Isabel 2 januari 1492 utvisade den siste moriske härskaren Boabdil från Granada.

Termen ”La Reconquista” är ur ett historiskt perspektiv befängd och det myntades flera århundraden senare, i nationalistiskt syfte. Det ger en bild av ett heligt krig mot en ockupationsmakt bestående av ofrälse. I verkligheten var det fråga om en lång och komplex process, där katolska kungariken i långa perioder var allierade med muslimska så kallade Taifadömen. Till och med den mest legendariske ”mordödaren” av alla, El Cid, hade muslimska bundsförvanter.

Det är vidare orimligt att framhålla katolikerna som den spanska urbefolkningen. Ett otal olika folkslag har invaderat Iberiska halvön genom tiderna, bland dem kartagerna, följda av romarna. De som kommer att befästa kristendomen i området på 400-talet är ett annat folk som tar området med våld, visigoterna och år 711 anländer så morerna. Dessa kom att sätta sin prägel på Iberiska halvön i nära 800 år.

Det vore orimligt att hålla de katolska kungarna ansvariga för sina handlingar utifrån vår tids moral och värderingar. Men lika vansinnigt är skildra muslimerna som levde på Iberiska halvön som om det vore i det närmaste medlemmar av Daesh.

Den främsta slutsatsen som borde dras av den spanska historien är att en mängd olika folkgrupper bidragit med sina bästa (och ibland sämsta) sidor för att utforma det land och den kultur som vi har idag. Samt inte minst att de mest blomstrande perioderna sammanfallit med när de olika folkgrupperna och religionerna levt fredligt och i samförstånd.

Det övergår mitt förstånd hur det kan finnas så många som anno 2019 vill ta på sig rustningen igen för att tåga mot de ofrälse, i det här fallet invandrarna, men också alla övriga som avviker från den traditionella katolska stereotypen.