Tingsrätten i Marbella har accepterat patientens fulla skadeståndsanspråk, då den finner att tandregleraren allvarligt brustit i sitt ansvar. Framför allt gjordes inte en ordentlig uppföljning efter flera omfattande ingrepp, vilket ledde till att patienten fick svåra infektioner och tappade flera av de nio implantat som genomfördes.

Enligt Diario Sur är patienten en 50-årig kvinna som betalade sammanlagt 18 140 euro för behandlingarna och som förutom smärtor även lidit en svår depression.