Andelen VTC på Costa del Sol är nästan en per två ordinarie taxilicenser, vilket är den högsta hela landet. Sammanlagt fanns per 1 februari 13 421 VTC-licenser i hela Spanien, av vilka 6 632 gäller i Madrid.

Trots den statliga regleringen 2015 som fastställer att VTC-licenserna ej får överskrida en per 30 taxilicenser finns det sedan länge betydligt fler hyrbilslicesnser. Anledningen är ett juridiskt vakuum som rådde mellan 2009 och 2015 som gör att domstolarna kontinuerligt dömer till VTC-ansökarnas fördel. Bara i januari erhölls 306 nya VTC-licenser i hela Spanien via domstol.