Det finns mer än 3 000 övergivna byar eller lantgårdar i Spanien, framför allt i inlandet och norra delen. Många går inte att köpa av den enkla anledning att de saknar lagliga papper, men flera hundra har kunnat legaliseras och finns ute på marknaden. Många är verkliga fynd, men intresset är stort och priserna stiger stadigt.

Tidningen El País uppmärksammar denna udda fastighetsmarknad i en artikel. Ett företag har specialiserat sig på att sälja just övergivna landsbyar, Aldeas Abandonadas. De fick stor reklam i slutet av förra året när Hollywoodstjärnan Gwyneth Paltrow rekommenderade ett av deras objekt som julklapp i sin livsstilsportal Goop. Paltrow har bott i Spanien och är väl bekant med landets kultur och traditioner.

Det går att köpa fastigheter och tomter på flera hektar för mindre än 100 000 euro. Många är i behov av omfattande renovering, men det går också att erhålla subventioner både regionalt och av EU för att återupprätta livet i dessa små bygder. Även om utlänningar utgör det största antalet köpare växer den inhemska marknaden, som för bara några år sedan endast utgjorde en procent av totalen. Nu närmar den sig en tredjedel av köparna.

Den främsta svårigheten i dagsläget ligger inte i att finna köpare, utan att legalisera objekten så att de kan säljas. Många har bytt ägare genom åren medelst handslag och andra har inga kända ägare i livet. I andra fall finns det mer än tio olika delägare och det är inte lätt att få dem att enas kring en försäljning.

Köparna lockas av låga priser och natursköna miljöer. En del vill bli lantbrukare, många vill upprätta hotell, andra bo och arbeta på distans och andra gå i pension. Ett av de viktigaste kraven är att det inte ska vara för långt från läkare eller hälsovårdscentral.

När Sydkusten besöker hemsidan https://www.aldeasabandonadas.com finns det mer än hundra byar till salu, några till så lågt pris som 89 000 euro. Andra kostar mer än en miljon. Majoriteten ligger i Galicien, men några även i Asturien, Katalonien samt andra delar av Spanien.

El País har intervjuat Milagros Ruiz, som är 45 år och från Málaga. Hon och hennes man har nyligen köpt en by i Lugoprovinsen som heter Pena Vella. De fick syn på den i ett tv-program. Sex hus och 15 000 kvadratmeter tomt har blivit deras för blott 60 000 euro. De har erhållit ett stöd på 200 000 euro av regionalmyndigheterna i Galicien och när husen restaurerats kommer de att flytta dit hela familjen och driva lanthotell. En liknande verksamhet som lockar många är härbärgen för pilgrimer som vandrar genom Galicien på väg till Santiago de Compostela.