Sällan har det varit så tydligt att politikernas principer endast gäller precis så länge som det ligger i deras intresse. Partido Popular har i åratal åberopat som ett mantra att det parti som får flest röster i valet borde regera, både på kommunal-, regional- och riksnivå. Detta då PP traditionellt varit det enda högerpartiet och ofta vann valen, men inte lyckades erhålla egen majoritet.

Nu är situationen den omvända, när först Ciudadanos och senast Vox trätt in på den konservativa arenan. De har bidragit till PP:s kraftiga ras både i opinionsundersökningarna och regionalvalet senast i Andalusien, men paradoxalt nog har de tillsammans nu fler sympatier än vad PP tidigare hade på egen hand. Det banade väg för maktskiftet i Andalusien och kan mycket väl ske även på riksnivå.

De flesta opinionsundersökningar pekar på att socialistpartiet PSOE kommer att gå kraftigt framåt och vinna nyvalet i april. Partido Popular kommer av allt att döma att göra sitt sämsta val på många år, men kan ändå komma till makten tack vare en allians med Ciudadanos och Vox. Nu hör man plötsligt inte längre några krav från PP-lägret på att det vinnande partiet ska tillåtas regera. Men det är väl bara en tidsfråga innan socialisterna tar över detta mantra.

Uppochnedvända Spanien alltså.