De senaste förhoppningarna var att inleda provkörningar till sommaren. Nu uppger dock Diario Sur att arbetet gått mycket långsamt de senaste månaderna och att det är föga troligt att systemet ska vara klart under första halvåret i år. De statliga myndigheterna vågar i dagsläget ej ge något preliminärt datum.

Den nya kallduschen kommer endast dagar efter avslöjandet om stora utsläpp i havet som till och med bildat en jättelik skorpa av våtservetter endast 700 meter från Marokusten.