Det framgår av ett interpellationssvar i parlamentet. Under de tolv år som följer efter frigivningen gör sig 31,63 procent av internerna skyldiga till nya brott.
Av interpellationssvaret framgår också att den genomsnittliga fängelsevistelsen är på 18 månader samt att det i dagsläget finns knappt 59 000 personer i spanska fängelser. Det är en minskning med 22 procent på tio år.

Spanien har sålunda 126 fångar per 100 000 innevånare, vilket är snarlikt EU-genomsnittet.