Kommunledningen har tecknat ett avtal med det franska muséet som innebär att projektet upphör att vara tidsbegränsat. Inledningsvis var Centre Pompidou Málaga annonserat som ett pilotprojekt som endast skulle vara fem år, det vill säga fram till 2020.

Ledningen för det franska muséet var villig att förlänga avtalet med hela tio år direkt, men flera partier i fullmäktige opponerade sig. Anledningen är främst den ekonomiska uppgörelsen, då Málaga kommun subventionerar muséet med 2,7 miljoner euro om året.

Avtalet inkluderar tre permanenta utställningar samt två tillfälliga om året under den kommande femårsperioden.