I sin senaste rapport framför IMF farhågor för att de senaste årens minskning av arbetslösheten snart kan nå botten och ligga kvar kring 14 procent. I år väntas visserligen en nedgång från 15,3 till 14,2 procents arbetslösa, men till nästa år väntas siffran hamna på 14,1 procent. Detta motsäger både den spanska regeringens och centralbankens beräkningar om en fortsatt sjunkande arbetslöshet till 13,2 procent 2020 och 11,3 procent 2021.

Internationella valutafonden skriver samtidigt ned tillväxtförväntningarna för Spanien till 2,1 procent i år och 1,9 procent nästa år. Det är dock endast 0,1 procentenheter lägre än Spaniens egna beräkningar och fortfarande betydligt högre än EU-genomsnittet.